Bicycling in and around Atlanta.

Tuesday, November 21, 2006

2007 Tour de Georgia Route

You heard it hear first.

 

April 16
Peachtree City to Macon
April 17
Thomaston to Rome
April 18
Rome to Chattanooga TN
April 19
ITT Chickamauga to Lookout Mountain
April 20
Dalton to Brasstown Bald
April 21
Lake Lanier Islands to Stone Mountain Park
April 22
Atlanta (circuit)

No comments: